PlusOutlet е регистриран администратор на лични данни, вписан в регистъра на Комисия за защита на личните данни под номер 532286. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява следният държавен орган:Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Лична информация


PlusOutlet събира лична информация, за да изпълни поръчките и исканията на потребителите, които могат да включват: изпращане на нова поръчка, създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, за маркетингови дейности за да може пазаруването от онлайн магазина да става по-лесно и по-удобно, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационния бюлетин който се изпраща периодично за удобство на потребителя.


PlusOutlet събира следната лична информация от използващите електронния магазин потребители: име, адрес за доставка, фирма, електронна поща, телефонен номер. Има възможност потребителите да бъдат попитани за допълнителна информация при обработката на поръчките, но за това те ще бъдат уведомени. Потребителят на сайта остава единствен притежател на личната информация която предоставя в сайта, за да бъдат обработени поръчките му и да може онлайн пазаруването да бъде лесни и удобно, което е цел на PlusOutlet.


Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.


Потребителите имат право на достъп до личните данни, които са събирани в процесите на онлайн пазаруването и управлението на личните акаунти. Тези запитвания трябва да се изпратят на имейл: [email protected]. Данни могат да се предоставят само за физическото лице което е подало искане. Данни може да се предоставят безплатно веднъж на всеки 12 месеца за 1 физическо лице.


Всеки потребител, на който данните се обработват от онлайн магазина, има право да поиска данните му да се заличат, коригират или блокират, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни; Исканията които се изпращат трябва да съдържат следната информация: Име, Адрес, Имейл, Телефон и друга информация, чрез която ще може да индентифицираме лицето. Също така ще е необходимо подпис и дата на заявлението и детайлно описание на искането. Сайта ще върне обратна връзка до 14 дни от получаване на запитването, като срокът може да бъде удължен до 30 дни, ако това изисква допълнителни ресурси и процеси за да се удоволетвори искането. Всяко искане ще получи писме отговор на адреса на потербителя, въведен в искането.


Всеки потребител има правото да възрази срещу обработването на личните му данни, ако има законово основание, те нямат да бъдат ползвани повече. Да откаже ползването на личните му данни за маркетинг. Да бъде уведомен ако личните му данни бъдат разкрити за първи път на трети лица, и да може да откаже това. PlusOutlet НЕ предоставя лични данни на трети лица, фирми или организации, освен ако това не се изисква от закона.


Потребителите които ползват онлайн магазина се съгласяват че PlusOutlet ООД има право да съхранява техните лични данни, получава достъп до информация съхранена в крайното устройство на потребителя, за да може безпроблемно и удобно да ползва услугите на онлайн магазина. Потребителя винаги има право да изисква информация за запазената информация, чрез искане и удостоверяване на самоличността на физическото лице. Ако потребителя не възрази изрично срещу запазването на негова информация или получаването на достъп до информацията в крайното устройство, PlusOutlet ООД има право да ползва тези данни за осигуряване на услугата и предлагане на приятно онлайн пазаруване. Потребителя винаги може да възрази, чрез изпращане на онлайн запитване към PlusOutlet ООД.